Vad vill vi uppnå innan mandatperioden är slut? Hur ska vi göra det?

images
Det har gått nio månader sedan valet och vi börjar förstå grunderna i hur kommunpolitiken fungerar. Under våra nio månader med mandat i kommunfullmäktige, nämnder och kommunal bolagsstyrelse har vi lagt egna politiska förslag, deltagit i debatten i politiska församlingar och i samhället i övrigt och erfarit både framgång och motgång.

Nu är det dags att tänka smart och till det behövs Du, oavsett om du redan är aktiv i partiet eller om du ännu aldrig varit på en F!-träff. Alla åsikter, tankar och frågor behövs för att vi ska nå största möjliga framgång under kommande år!

Frågorna vi ska diskutera och försöka hitta svar på under mötet är:

·          Vad vill vi uppnå under resten av mandatperioden?

·          Hur ska vi agera för att nå dit vi vill?

 

Tid: 23/6 17.30-20 (kvällsfika kommer finnas på plats)

Var: Sensus, Teatergatan 3, Norrköping

För mer info: Ring, messa eller maila Sofi Holmin Fridell (sofi.holmin.fridell@gmail.com, 070-307 35 97)