Fi Norrköping ska för första gången ta fram ett eget förslag till budget för kommunen. Det vore då mycket värdefullt att få förslag, information och tankar från medlemmar och andra personer i kommunen! Kanske jobbar du inom kommunen, är vårdtagare eller går i skolan? Då har du direkt insyn i kommunens verksamhet och kan se vad som fungerar och inte fungerar.

Kanske har du tankar om vad som är viktigt för att skapa ett bra samhälle i kommunen?

Hör av dig till oss och dela med dig av dina åsikter! Även frågor är välkomna.Maila det du vill säga till malte.lindstam@gmail.com.

Förslaget till budget ska dock vara klart i början av oktober så för att vi ska kunna ta vara på din synpunkt för denna budget, hör av dig så snart som möjligt.

Vi har lagt upp kommunens underlag inför budgetarbetet här.