Månad: oktober 2015

Asylmanifestation, stadsplanering, EU samt politikträffar

Det händer mycket nu i Fi Norrköping:

  • I veckan deltog vi i en manifestation för värdigt flyktingmottagande och mot tillfälliga uppehållstillstånd. Fi:s kommunfullmäktigeledamot Sandra Isaksson talade och skrev även ett engagerat blogginlägg på NT.se om frågan.
  • Nu på torsdag 5/11 blir det föreläsning med rubriken ”Feministisk politik i EU – hur går det till?” Träffa Kristin Tran, politiskt sakkunnig för Feministiskt initiativ och Soraya Post i Europaparlamentet som berättar om Fi:s arbete i Bryssel. Vad gör vi i de olika utskotten vi sitter i och hur jobbar vi i vår politiska grupp? Hur driver vi antirasistisk feministisk politik på EU-nivå och vilka kopplingar finns det till arbetet som görs på kommunal nivå?  Facebook-event.

Tid: Torsdag den 5 november kl 18.00

Lokal: Sensus, Teatergatan 3

  • 19 november anordnar vi ytterligare en föreläsning: ”Stadsplanering med ett feministiskt perspektiv”. Varmt välkomna till en föreläsning med Malin Henriksson som har doktorerat på Linköpings universitet och nu jobbar på Statens väg- och transportinstitut (VTI). Malin kommer att prata om stadsplanering ur ett feministiskt perspektiv; vad forskningen säger, vilka teman inom stadsplanering som varit relevanta och kommer bli viktigare och några exempel från hennes egen forskning som handlar om planerares föreställningar om hållbara resor och hållbara resenärer. Mer info: Facebook-event

Tid: Torsdag 19 november kl 18-20

Plats: Kåkenhus K3, Campus Norrköping (ingång från Skvallertorget)

  • Vi kommer också återuppta våra kommunpolitikträffar. Då ses de som sitter i kommunfullmäktige och nämnder för att diskutera aktuella ärenden och hur vårt arbete ska läggas upp. Alla är hjärtligt välkomna att vara med i diskussioner eller bara lyssna. De träffarna kommer vara en måndag i månaden på Etcetera, Skolgatan 10 kl 18.00-19.30. Första blir 23 november.

För att hålla dig uppdaterad om vad som händer i övrigt, se kalendariet.

Fi Studenter Linköpings universitet

Efter Fi Norrköpings uppstartsmöte i början av hösten tog några nya aktiva initiativ till att starta en studentgrupp – Fi Studenter Linköpings universitet. I veckan arrangerade de en filmvisning av filmen  ”Rosa – från rebell till kommersiell” på Campus Norrköping.

IMG_1024      Fi studenter styrelse

 

 

Intresserad av Fi Studenter? Följ dem på Facebook eller Instagram (fistudenterliu) för att ta del av vad som händer.

Vill du bli aktiv? Maila fistudenterliu@gmail.com

Fi:s första budget: För ett jämställt Norrköping

Vi presenterar nu Norrköpings första budget med feminismen som grund! Den övergripande tanken är att genomföra satsningar som främjar jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Förslaget tar också fasta på att undvika besparingar i vård, skola och omsorg som riskerar att bli följden av kommunens svåra ekonomiska situation.

Feministiskt initiativ ekonomiskt sett största satsningar är på normkritik i skolan, sex timmars arbetsdag på försök i två år och skolbibliotekarier. Vi har även identifierat behovet av en jämställdhetsstrateg för att sätta fart på kommunens arbete för jämställdhet samt nödvändigheten av pengar till ett vinteröppet härbärge. Vi säger ja till två äskanden från socialnämnden som Kvartetten inte tagit med, bland annat en samordnare i arbetet mot våld i nära relationer.

Detta finansieras genom slopade subventioner till flygplatsen och mindre egenfinansiering av investeringar.

 

Här är budgeten i sin helhet: BUDGET Fi Norrköping 2016

© 2021 F! Norrköping

Tema av Anders NorenUpp ↑