Fi Norrköping uppmärksammade FN-dagen mot våld mot kvinnor 25 november genom en enkel fackelmanifestation i Carl Johans Park. Manifestationen uppmärksammades av Norrköpings tidningar. Vi syntes även genom en debattartikel i NT med rubriken ”Dags att agera mot våldet”.

– Mäns våld mot kvinnor innebär mycket lidande för väldigt många människor, särskilt eftersom det inte uppmärksammas och tas på allvar. Vi vill uppmärksamma dels de kvinnor som utsätts för våld men också barnen som finns i de familjer där våld förekommer. Våldet är fortfarande skambelagt och något som vi inte pratar om, vilket gör det hela ännu värre,­ säger Sandra Isaksson, ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping.

image1                                    .  image2