Månad: mars 2016

Olika människosyn i debatt om papperslösa

På kommunfullmäktiges marsmöte behandlades Feministiskt initiativs interpellation om skolgång för barn till papperslösa, se Nkpg Papperslösa skolgång interpellation

Kommunalrådet med ansvar för skola, Olle Johansson (s) skrev i sitt svar att i de fall kommunen får reda på att det finns barn till papperslösa erbjuds de skola eller förskola men att ”någon särskilt uppsökande verksamhet, likt den interpellanten efterfrågar, finns inte och skulle vara svårt att planera eftersom barnen lever gömda.” Se Svar interpellation papperslösa mars 16

I fullmäktige replikerade Sandra Isaksson (F!) om att det handlar om inställning och vilja att göra en insats:

Sandra Isaksson (F!) föreslog att en uppsökande verksamhet kan ske genom kontakt och dialog med organisationer och samhällsorgan som har kontakt med papperslösa.  Isaksson tryckte även på socialtjänstens ansvar för en uppsökande verksamhet utifrån principen om barns bästa.

Per Linderoth (m) invände och menade att papperslösa istället ska utvisas:

Feministiskt initiativ svarade: Det här gäller barnen, de följer med sin familj, de har inte valt detta. Ska barnen någonsin ha en chans att ta igen dessa förlorade år behöver de skola. Det är en minsta nivå av medmänsklighet.

Olle Johansson (s) svarade på Isakssons anförande att skolan i sig ska inte eftersöka var barnen finns. Hoppas att styrgruppen som har kontakt med papperslösa ska ge information om rätt till skolgång, men utbildningskontoret kommer inte att hålla på med uppsökande verksamhet. Johansson svarade inte på frågan från F! om kommunen har sökt stadsbidraget för utbildning till barn till papperslösa.

F! Norrköping istället för Fi Norrköping

Feministiskt initiativ nationellt har beslutat att förkortningen ”F!” är den som ska användas när Feministiskt initiativ förkortas. Syftet är att stärka igenkänningen av vår logotyp. Hemsidan har uppdaterats så att det står F! istället för Fi på de flesta ställen nu.

© 2021 F! Norrköping

Tema av Anders NorenUpp ↑