Månad: april 2017

1 MAJ MED F! NORRKÖPING – TEMA JÄMSTÄLLDA LÖNER

1 maj med F!Vi bjuder in till ett drop in-fika med möjlighet till samtal om jämställda löner: Vad innebär egentligen jämställda löner? Hur värderar vi olika arbeten? Vad kan vi göra för att minska lönegapet?

På senaste kommunfullmäktigemöte fokuserade F! på bristerna i arbetet med jämställda löner och lanserade också ett förslag om en lönesatsning på underbetalda kvinnodominerade yrken. Vi yrkade att 40 miljoner från årets överskott ska användas som en grundplåt för löneökningar för undersköterskor och barnskötare och lovade återkomma i vårt budgetförslag i höst kring finansiering av detta på längre sikt.

Lönesatsning apr 17.001

 

Plats: F!-lokalen, Drottninggatan 64 (använd porttelefonen för att komma in)

Tid: Måndag 1 maj kl 14.30-17

Välkomna!

Ny motion: Könsneutrala omklädningsrum

Vi arbetar vidare med att skriva politiska förslag för ett bättre Norrköping. Vår senaste motion till fullmäktige handlar om könsneutrala omklädningsrum i t ex skolor. Ur motionen:

”För att vi ska bli en bättre kommun för transpersoner borde Norrköpings
kommun införa könsneutrala omklädningsrum inom den offentligt finansierade
verksamheten. Detta skulle skapa miljöer som inkluderar fler människor och
ökar tillgängligheten till idrott och hälsa.”

Läs motionen i sin helhet här. Under fliken Vår politik ovan kan du hitta alla våra motioner, interpellationer och frågor.

© 2021 F! Norrköping

Tema av Anders NorenUpp ↑