Tiden har kommit för att nominera till F!:s kommunfullmäktigelista i valet 2018. Hör vår nuvarande ledamot Sandra Isaksson berätta om att vara fullmäktigeledamot och hur det går till att kandidera:

Föreslå någon eller flera som du skulle vilja se som ledamöter i fullmäktige i Norrköping — och kandidera gärna själv! När du nominerar någon annan än dig själv måste den personen först vara tillfrågad.
Maktens rum behöver fyllas med människor med olika bakgrund, erfarenheter och åldrar. Du behöver inte ha partipolitisk erfarenhet för att kandidera — det viktiga är att du brinner för ett jämlikt och hållbart samhälle. Du kommer få allt det stöd du behöver av F! för att känna dig trygg på din plats när det väl är dags.

Här kan du nominera/kandidera.

Edit: SISTA DATUM för nomineringar är 18 mars, dvs samma dag som valkonferensen då listan fastställs.