F! Norrköping höll ett fantastiskt torgmöte i samband med att Asylstafetten kom fram till Norrköping. Vår partiledare Gita Nabavi var på plats och höll inspirerande tal om bland annat vår asylpolitik.
Aktiva F!-politiker från Norrköping talade om vad vi uträttat i Kommunfullmäktige under den här mandatperioden och vad vi tänker fortsätta att arbeta med under kommande mandatperiod. Vi tackar Asylstafetten för att de ville delta och önskar dem lycka till!
Här kan ni läsa NT’s artikel.