På kommunfullmäktigemötet på måndag 19 juni kommer inte mindre än fyra interpellationer från F! Norrköping att behandlas. Interpellationer är frågor från en ledamot i kommunfullmäktige till en förtroendevald med ansvar för ett visst område.

Våra interpellationer denna gång handlar om:

– Jämställda löner

– Ensamkommande barn och andra asylsökande

– Arbetet med CEMR-deklaration (jämställdhetsdeklaration som kommunen antagit)

– Arbetet med att genomföra beslutet om ett tredje svarsalternativ till man/kvinna då kön efterfrågas i kommunens blanketter, enkäter m.m. Beslutet togs efter en motion från F!.

 

Interpellationerna finns här.