Här finns dokument inför årsmötet 2018 inkl motioner och styrelsens svar på dessa.

OBS! De två sista motionerna  i listan nedan ((om medlemsavgift och ordförande vs sammankallande) har inte gått att öppna under veckan men nu ska det gå.

Dagordning Feministiskt initiativ Norrköpings årsmöte

Verksamhetsberättelse F! Norrköping 2017 vers 17 jan 18

Resultatrapport 2017                    Balansrapport 2017

Förslag till Verksamhetsplan 2018 (1)

Proposition stadgeändring valberedningskommitté och valberedning jan 18

Proposition stadgeändring om budget på årsmöte jan 18

Proposition stadgar beslutsordning och medlemsmöten jan 18

Proposition partiavgift jan 18            Policy för frivillig partiavgift F! Norrköping 15 jan 18

Motion SD-policy arrangemang – med styrelsens svar

Motion stryka bakgrund i policy inkl Styrelsens svar

Motion Handlingsplan bredda representationen Styrelsens svar

Motion om stadgeändring medlemsavgift – med styrelsens svar

Motion om ändring av ordet ordförande till ordet sammankallande i våra stadgar inkl styrelsens yttrande