Här kommer handlingar inför årsmötet 2019 att publiceras:

Dagordning Årsmöte Fi 2019

Verksamhetsplan för Feministiskt initiativ Norrköping 2019 (1)

Budgetförslag 2019 Feministisk initiativ Norrköping

Verksamhetsberättelse Feministiskt initiativ Norrköping 2018 (1)

Mer kommer framöver.