Här kommer handlingar inför årsmötet 2019 att publiceras:

Dagordning Årsmöte Fi 2019

Verksamhetsplan för Feministiskt initiativ Norrköping 2019 (1)

Budgetförslag 2019 Feministisk initiativ Norrköping

Verksamhetsberättelse Feministiskt initiativ Norrköping 2018 (1)

Valberedningens förslag inför årsmöte Feministiskt initiativ Norrköping 2019 (NYTT)