Har du fått vårt flygblad om våldtäkt på Bråvalla? Tack för att du tog dig tid att gå in här!  I artikeln nedan förklarar vi vad vi vill få fram med kampanjen.  Här kan du läsa mer om vad F! vill göra för att motverka våldtäkter.
Bråvalla Maltes vers-page-002

Bråvalla foto

Våldtäkt aldrig offrets ansvar

Nu pågår festivalen Bråvalla. För de flesta av förra årets besökare väcks minnen av bra spelningar och roliga stunder, men för några är Bråvalla 2016 för evigt förknippat med övergrepp och sexuellt våld . Fem våldtäkter och 15 fall av sexuellt ofredande anmäldes.

Feministiskt initiativ delar under årets festival ut foldrar med rubriken ”10 sätt att undvika våldtäkt”. Inspirationen kommer från den uppmärksammade lista handbollsspelaren och debattören Linnea Claessons publicerade i våras. Andra feminister har tidigare tagit fram liknande listor.

Ett av tipsen är: ”Gå inte hem själv på natten om du tror du kanske kommer våldta någon som går ensam. Be en vän följa dig hem eller ring och prata med någon hela vägen till din dörr så du kommer hem säkert.”

Tipsen handlar alltså inte om vad den som känner sig rädd för att utsättas för våldtäkt ska göra utan om vad den som riskerar att våldta ska göra. Det blir en kontrast mot de annars vanliga råden som ges till kvinnor om att inte gå ensamma, inte gå den vägen, inte klä sig si eller så osv. Givetvis blir en lista som denna tillspetsad. Men att vända på perspektivet säger något om vilken syn samhället har på våldtäkt och andra sexualbrott. Samhället måste sluta att lägga ansvaret för en våldtäkt på offret och istället rikta insatser mot att ingen ska våldta.

Det krävs politiska åtgärder för att få stopp på våldtäkter. På det nationella planet har Feministiskt initiativ länge drivit på för en samtyckeslagstiftning. Här i Norrköping kommer vi arbeta för en förbättrad sexualundervisning i skolan och att undervisningen har ett genusperspektiv. Feministiskt initiativ har därför i budgetförslag till kommunen föreslagit en satsning på 6 miljoner kr för att anställa genuspedagoger med normkritisk inriktning med uppdrag att utbilda kommunens personal inom förskola och skola och sprida goda erfarenheter av normkritiskt arbete mellan enheter. Att säkerställa att skolan i Norrköping har ett genusperspektiv är en pusselbit för att våldtäkter i framtiden inte ska ske vare sig på Bråvalla eller någon annan stans.

Sandra Isaksson (FI)

Kommunfullmäktigeledamot Norrköping

Camilla Karlsson (FI)

Styrelseledamot Norrköping

Malte Lindstam (FI)

Styrelseledamot Norrköping