Vi presenterar nu Norrköpings första budget med feminismen som grund! Den övergripande tanken är att genomföra satsningar som främjar jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Förslaget tar också fasta på att undvika besparingar i vård, skola och omsorg som riskerar att bli följden av kommunens svåra ekonomiska situation.

Feministiskt initiativ ekonomiskt sett största satsningar är på normkritik i skolan, sex timmars arbetsdag på försök i två år och skolbibliotekarier. Vi har även identifierat behovet av en jämställdhetsstrateg för att sätta fart på kommunens arbete för jämställdhet samt nödvändigheten av pengar till ett vinteröppet härbärge. Vi säger ja till två äskanden från socialnämnden som Kvartetten inte tagit med, bland annat en samordnare i arbetet mot våld i nära relationer.

Detta finansieras genom slopade subventioner till flygplatsen och mindre egenfinansiering av investeringar.

 

Här är budgeten i sin helhet: BUDGET Fi Norrköping 2016