Vi har lämnat in en interpellation inför nästa kommunfullmäktigemöte (30/4), se Interpellation, jämställd snöröjning.

jämställd snöröjning

Förhoppningsvis blir det diskussion om hur snöröjningen kan göras jämställd! Interpellationen finns under Interpellationer och de två motioner som vi har lämnat in hittills till fullmäktige finns under Motioner.

Vill du vara med och diskutera hur Fi Norrköping ska agera i denna och andra frågor på kommande fullmäktigemöte? Välkommen på ”KF-gruppmöte” på måndag 23/3 kl 18.30-20.00 på stadsbiblioteket (OBS ändrad tid och plats). Se fler aktiviteter i vårt Kalendarium.