Interpellationer är frågor från en ledamot i kommunfullmäktige till en förtroendevald med ansvar för ett visst område.

Här publiceras F! Norrköpings interpellationer:

Nkpg Interpellation barngruppers storlek maj 18 (maj 18)

Nkpg Interpellation Lönesatsning för jämställda löner jan 18 (jan 18)

Nkpg Interpellation tillgänglighet utemiljöer dec 17 (dec 17)

Nkpg Interpellation ekonomiskt bistånd papperslösa dec 17 (dec 17)

Nkpg Interpellation demokratiarbete inför valet nov 17 (nov 17)

Nkpg Interpellation heder aug 17 (aug 2017)

Nkpg Interpellation jämställda löner jun 17 (juni 2017)

Nkpg Interpellation ensamkommande barn jun 17 (juni 2017)

Nkpg Interpellation CEMR-arbetet jun 17 (juni 2017)

Interpellation om tredje könsalternativ maj 17 (maj 2017)

Nkpg Interpellation ECCAR mars 17 (mars 2017)

interpellation-lov-nov-16 (november 2016)

interpellation-genusbudgetering-sept-16 (september 2016)

Nkpg Papperslösa skolgång interpellation (februari 2016)

Interpellation, jämställd snöröjning (mars 2015)

 

Frågor är enklare frågor från en ledamot i kommunfullmäktige till en förtroendevald med ansvar för ett visst område. De kan lämnas in med mer kort varsel än interpellationer och det ges inte utrymme för debatt på samma sätt som med interpellationer – endast den som skrivit frågan och den som frågan riktas till får delta i debatten.

Här publiceras F! Norrköpings frågor som är inlämnade till kommunfullmäktige:

 

Nkpg Spontan fråga ensamkommande barn sep 17 (sept 2017)

Nkpg Fråga härbärge jan 17

Nkpg Fråga CEMR feb 16

Nkpg Fråga KS-insynsplats feb 16

Nkpg Fråga om jämställdhetsnätverk maj 15

Nkpg Fråga om härbärge sept 15