Om inget annat anges sker alla möten i vår lokal på Drottninggatan 64.

Styrelsemöten är öppna för alla.

Lokalinfo/tillgänglighet :

F!-lokalen: Vår partilokal på Drottninggatan 64 (mittemot Stadium). Liten hiss finns. Porttelefon finns (se skylt till vänster om dörren).

Kommunhuset Rosen: Trädgårdsgatan 21. Åhörarplats nåbar med rullstol och permobil. Hörslinga finns.

 

JANUARI

22) Lokalpolitiskt möte kl 18-19.30

24) Styrelsemöte kl 18-20

29) Kommunfullmäktige kl 16.30-22.00, Kommunhuset Rosen

31) Medlemsmöte 18.00-20.00 Ämne: Kommunikation och aktivism inför valet 

 

FEBRUARI

14) Politisk afton kl 18-19.30

18) Årsmöte kl 13

22) Lokalpolitiskt möte kl 18-19.30

27) Styrelsemöte kl 16-17.30

29) Kommunfullmäktige kl 16.30-22.00, Kommunhuset Rosen

28) Medlemsmöte 18.00-20.00 Ämne: Valmöte # 2

 

MARS

18) Valkonferens (beslut om lista till kommunfullmäktigeval) kl 13

19) Lokalpolitiskt möte kl 18-19.30

26) Kommunfullmäktige kl 16.30-22.00, Kommunhuset Rosen

 

APRIL

7-8) Skuggriksdagsgruppens utbildningsutskott har möte i Norrköping

16) Lokalpolitiskt möte kl 18-19.30

23) Kommunfullmäktige Årsredovisning kl 16.30-22.00, Kommunhuset Rosen

26) Kommunfullmäktige kl 16.30-22.00, Kommunhuset Rosen

 

MAJ
21) Lokalpolitiskt möte kl 18-19.30

28) Kommunfullmäktige kl 16.30-22.00, Kommunhuset Rosen

 

JUNI
11) Lokalpolitiskt möte kl 18-19.30

18) Kommunfullmäktige kl 16.30-22.00, Kommunhuset Rosen