Snart är det East Pride i Norrköping!

Feministiskt initiativ Norrköping arrangerar då ett panelsamtal om transpersoners villkor i Norrköping och vad lokalpolitiken kan göra för att förbättra för denna grupp. Samtalet är fredag 25 maj kl 17 i Laxholmskällaren, Arbetets museum.

Inför panelsamtalet vill vi undersöka hur det ser ut med tillgång till könsneutrala/individuella omklädningsrum i kommunen. Vi har därför skapat en enkät som ni gärna får fylla i och sprida!

Fyll i enkäten här!

Bakgrundinsformation:

Vi har lagt en motion om könsneutrala omklädningsrum för att förbättra situationen för transpersoner.
Motionen avslogs. Läs svaret från majoriteten i kommunstyrelsen här.
Motivet till avslaget var delvis att majoriteten menar att det redan finns individuella omklädningsrum:
Skolornas idrottshallar har redan idag möjlighet till individuella omklädningsrum. I samtliga hallar finns idrottslärarrum med dusch som upplåts till elever vid behov. Stora idrottshallar har också domaromklädningsrum med dusch som står tomma under dagtid. På Centralbadet i Norrköping finns idag fyra individuella omklädningsrum.”

Med denna enkät vill vi försöka ta reda på om detta stämmer eller inte. Stort tack för er medverkan!