Här kan du lyssna på delar av vår valplattform inför 2014 års val uppdelat efter de olika avsnitten. Om du vill  läsa programmet, se Text valplattform.

6 timmars arbetsdag

Avgiftsfri kulturskola

Fler vuxna i skolan 

Fritidsverksamhet för hbtq-ungdomar

God tillgång till barnomsorg

Gratis kollektivtrafik

Investera i förnyelsebar energi

Obligatorisk utbildning i normkritik och antidiskriminering

Resurscentrum för papperslösa

Vegetarisk och ekologisk mat