Här publiceras alla debattartiklar och insändare från Feministiskt initiativ Norrköping och nyhetsartiklar om F! Norrköpings politik som vi känner till, med start från januari 2015. Om vi missat någon artikel, maila gärna malte.lindstam@gmail.com.

 

Nyhetsartiklar 

2017: Tjänsteperson NT     Fossila bränslen NT     Flygplatsen ETC     Lönesatsning NT

2016: Halvtid mandatperioden NT     Lagen om valfrihetssystem NT     Lagen om valfrihetssystem Folkbladet     Budget NT     Budget Folkbladet    Cirkus avslag NT     Vegetariskt som norm NT     Cirkusmotion NT     Slöja NT     Insynsplats NT

2015:  Våld mot kvinnor NT        Fi:s kommunbudget NT       Fi kommunbudget Folkbladet

CEMR-deklaration antas NT        Fi kommundagar Folkbladet

Fi kommundagar NT 1       Fi kommundagar NT 2       Fi kommundagar NT TV-klipp

Fi kommundagar SVT       Fi kommundagar SR    Fullmäktigedebatt NT

CEMR Folkbladet        Sandra Isaksson-intervju Folkbladet       10-årsjubileum SVT

8 mars NT       Kongress NT        Budgetmål Folkbladet 

 

Debattartiklar

2017: SFI för asylsökande ETC     EU-medborgare NT     EU-medborgare replik NT      Stå för egen politik Folkbladet

2016: Pensioner NT    Översiktsplan NT     Skola och bostad EU-migranter NT   Skolbibliotek NT

2015:  Härbärge EU-migranter NT     Fastighetsskatt NT       Våld mot kvinnor NT

Rasism NT        Lönediskriminering NT      Pensioner NT

Karriärlärare NT       Nedskärningar NT       10-årsjubileum NT

Skolbibliotek NT       Nedskärningar Folkbladet 

 

Insändare 

2016: Härbärge NT     Flygplatssubvention Folkbladet      Flygplatssubvention NT        Mänskliga rättigheter ingen privatsak NT        Regerings asylpolitik NT

2015: Lönediskriminering NT       Jämlikhet NT        Tillfälliga uppehållstillstånd NT

Säkra flyktvägar NT       Diskriminering NT       Mångfald i reklam NT

Utsatta grupper mot varandra       Djurparker Folkbladet       Värld utan gränser Folkbladet