Här publiceras alla debattartiklar och insändare från Feministiskt initiativ Norrköping och nyhetsartiklar om F! Norrköpings politik som vi känner till, med start från januari 2015. Om vi missat någon artikel, maila gärna malte.lindstam@gmail.com.

 

Nyhetsartiklar 

2017: Tjänsteperson NT    Tjänsteperson Folkbladet      8 mars NT     Fossila bränslen NT     Flygplatsen ETC     Lönesatsning NT     Insynsplats NT     Protest mot SD NT     Bråvallakampanj Folkbladet     Bråvallakampanj NT     Många motioner NT      Fått igenom två motioner NT     Mät talartid NT  Budget skatt NT     Budget flygplatsen NT    Budget lönesatsning NT     Budget utbildning NT     Nej till könsneutrala omklädningsrum NT     Politikens bästa 2017 Folkbladet

2016: Halvtid mandatperioden NT     Lagen om valfrihetssystem NT     Lagen om valfrihetssystem Folkbladet     Budget NT     Budget Folkbladet    Cirkus avslag NT     Vegetariskt som norm NT     Cirkusmotion Folkbladet     Cirkusmotion NT     Slöja NT     Insynsplats NT

2015:  Våld mot kvinnor NT        Fi:s kommunbudget NT       Fi kommunbudget Folkbladet     CEMR-deklaration antas NT        Fi kommundagar Folkbladet     Fi kommundagar NT 1       Fi kommundagar NT 2       Fi kommundagar NT TV-klipp     Fi kommundagar SVT       Fi kommundagar SR    Fullmäktigedebatt NT     CEMR Folkbladet        Sandra Isaksson-intervju Folkbladet       10-årsjubileum SVT     8 mars NT       Kongress NT        Budgetmål Folkbladet      Härbärgedemonstration Folkbladet

 

Krönikor

2017:  Tjänsteperson Folkbladet     Våld i flera nyanser Folkbladet

 

Debattartiklar/insändare 

2017: SFI för asylsökande ETC     EU-medborgare NT     EU-medborgare replik NT      Stå för egen politik Folkbladet     Ny flygplatssubvention Folkbladet     Lönediskriminering NT     Våldtäkt Bråvalla NT      Pensioner 1 NT      Jämställdhetsstrateg NT     Mäta talartid NT   Budget NT    Pensioner 2 NT     Vuxenutbildning NT

2016: Pensioner NT    Översiktsplan NT     Skola och bostad EU-migranter NT   Skolbibliotek NT     Härbärge NT     Flygplatssubvention Folkbladet      Flygplatssubvention NT        Mänskliga rättigheter ingen privatsak NT        Regerings asylpolitik NT

2015:  Härbärge EU-migranter NT     Fastighetsskatt NT       Våld mot kvinnor NT     Rasism NT        Lönediskriminering NT      Pensioner NT     Karriärlärare NT       Nedskärningar NT       10-årsjubileum N     Skolbibliotek NT       Nedskärningar Folkbladet    Lönediskriminering NT       Jämlikhet NT        Tillfälliga uppehållstillstånd NT      Säkra flyktvägar NT       Diskriminering NT       Mångfald i reklam NT     Utsatta grupper mot varandra       Djurparker Folkbladet       Värld utan gränser Folkbladet