Här publicerar vi de motioner vi lämnat in till kommunfullmäktige:

Nkpg Motion Bistånd papperslösa familjer jan 17 (inlämnad januari 2017)

Nkpg Motion Gratis kollektivtrafik okt 17 (inlämnad oktober 2017)

Nkpg Motion Lönesatsning okt 17 (inlämnad oktober 2017)

Nkpg Motion Cykelinfrastruktur okt 17 (inlämnad oktober 2017)

Nkpg Motion Cykelpool okt 17 (inlämnad oktober 2017)

Nkpg Motion Könsneutrala omklädningsrum mars 17 (inlämnad mars 2017)

Nkpg Motion Talartid jan 17 (inlämnad januari 2017, behandlad september 2017)

nkpg-motion-jamstalldhetsutskott-jamstalldhetsstrateg-dec-16 (inlämnad december 2016, behandlad september 2017)

motion-vegansk-mat-nov-16 (inlämnad november 2016, behandlad augusti 2017)

Motion-konsneutrala-suffix-sept-16 (inlämnad sept 2016, behandlad mars 2017)

SFI asylso_kande och EU-medborgare juni 16 (inlämnad juni 2016, behandlad december 2016)

Motion djurcirkus mars 16 (inlämnad mars 2016, behandlad september 2016)

Motion divestering mars 16 (inlämnad mars 2016)

Motion annan könsidentitet (inlämnad feb 2016, behandlad september 2016)

Motion ECCAR och SKLs nätverk (inlämnad feb 2016, behandlad september 2016)

Nkpg-Vegetarisk-mat-som-norm (1) (inlämnad november 2015, behandlad maj 2016)

Motion insynsplats KS Norrköping (inlämnad sept 2015, behandlad februari 2016)

Motion-genderbudgeting-mars-15 (inlämnad mars 15, behandlad sept 15)

CEMR-deklaration (inlämnad februari 2015, behandlad sept 2015)

Tredje kön i ansökningshandlingar (1) (inlämnad februari 2015, behandlad höst 2015)