Vi arbetar vidare med att skriva politiska förslag för ett bättre Norrköping. Vår senaste motion till fullmäktige handlar om könsneutrala omklädningsrum i t ex skolor. Ur motionen:

”För att vi ska bli en bättre kommun för transpersoner borde Norrköpings
kommun införa könsneutrala omklädningsrum inom den offentligt finansierade
verksamheten. Detta skulle skapa miljöer som inkluderar fler människor och
ökar tillgängligheten till idrott och hälsa.”

Läs motionen i sin helhet här. Under fliken Vår politik ovan kan du hitta alla våra motioner, interpellationer och frågor.