Vår valfolder finns översatt till flera språk! Läs och sprid gärna!

Arabiska valfolder

Somaliska valfolder

Stort tack till Hali Ali Ismael, Yahya Moazin och Isam Hakmi för översättningar! #Vigördettillsammans