20150128_114055-1             IMG_0715           Sofi_F!

 

Sandra Isaksson                                     Sofia Hallström                           Sofi Holmin Fridell

sandra.isaksson@feministisktinitiativ.se

Kommunfullmäktigeledamot                 Ersättare KF                     Ersättare KF

 

Det är dessa som företräder F! Norrköping i kommunfullmäktige. Många andra bidrar till att ta fram vår politik. Som medlem har du också chansen att påverka hur vi agerar framöver i fullmäktige! Måndagen innan varje kommunfullmäktigemöte har F! Norrköping en ”Kommunpolitikträff” där vi tillsammans pratar om ärenden på kommande kommunfullmäktige och andra aktuella frågor i fullmäktige och i nämnderna. Se Kalendarium för tid och plats för kommunpolitikträffarna. Välkommen!

 

Representanter i kommunala nämnder och bolag: 

Utbildningsnämnden: Karin Odelblad, odelblad@gmail.com

Vård- och omsorgsnämnden: Sofia Hallström, sofia_hallstroom@hotmail.com

Socialnämnden: Tora Lindén, tora.linden@gmail.com

Valnämnden: Zorba Asplund, Zorasp01@hotmail.com

Upplev Norrköping: Camilla Karlsson, camilla.e.karlsson@gmail.com